El poder escénico de Wajdi Mouawad recrea a Sófocles